021-88760001
info@sound-city.ir

سمینار صنعت صدا

۲۲ فروردین ۱۳۹۷

سمینار صنعت صدا

سمینار صنعت صدا روز جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در آموزشگاه شهر صدا برگزار خواهد شد. سخنران این سمینار مهندس نعیم مسچیان فارغ التحصیل علوم صدا از لندن و مهندسی صدا از SAE هلند می باشد.

موضوعات این سمینار

  • معرفی صنعت صدا
  • شغلها در صنعت صدا
  • جایگاه موسیقی در صنعت صدا
  • طراحی صدا در بازیهای کامپیوتری
  • سینما و تلویزیون امروز
  • تکنولوژی صدا
  • نگاهی به آینده
  • معرفی دوره های پیش رو

 

زمان: جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

ساعت ۱۳ الی ۱۴

حضور در این سمینار برای عموم آزاد و رایگان، اما مستلزم ثبت نام قبلی می باشد