021-88760001
info@sound-city.ir

دریافت جایزه بزرگ هیات داوران برای فیلم قهرمان

۲۷ تیر ۱۴۰۰

دریافت جایزه بزرگ هیات داوران برای فیلم قهرمان

افتخاری بزرگ برای پارسیان
و افتخاری بزرگتر برای شهر صدای پارسیان

دریافت جایزه بزرگ هیات داوران جشنواره فیلم کن را به آقایان اصغر فرهادی، کارگردان فیلم قهرمان، محمدرضا دلپاک، طراح صدا، مهندس علیرضا نکولعل، مدیر فنی صدا، همه ی دست اندرکاران و کسانی که به هر نحوی در این فیلم نقشی داشته اند تبریک می گوییم.
خشنودیم که میزبانی شما را در استودیوهای شهر صدا بر عهده داشته، توانسته ایم خدماتی شایسته با استانداردی قابل رقابت در عرصه های جهانی برای این اثر فاخر ارائه دهیم.

و باور داریم
تیتراژ پایانی این فیلم بی پایان است
و در آن نام همه عاشقان ایران است

مجموعه شهر صدای پارسیان
۲۷ ام تیرماه ۱۴۰۰