مهندس احمد پازوکی

بیوگرافی

کارشناسی فیزیک
کارشناسی ارشد مهندسی صدا
کارشناسی ارشد مدیریت شهری

برخی از پروژه های انجام شده:
نصب استودیوی دیجیتال رادیویی با میکسر Studer OnAir 2500
نصب استودیوی دیجیتال رادیویی با میکسر Klotz
نصب استودیوی دیجیتال رادیویی با میکسر Soundcraft
همکاری در نصب٬ راه اندازی و پشتیبانی سیستمهای مرتبط با Visual Radio