طراحی و مهندسی صدا

نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
مکانآموزشگاه شهر صدا
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

Dj

نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
مکانآموزشگاه شهر صدا
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
موسیقی الکترونیک

تنظیم و تولید کننده موسیقی الکترونیک – دوره فنی و حرفه ای

نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
مکانآموزشگاه شهر صدا
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
صدابرداری اجرای زنده

صدابرداری اجرای زنده – دوره فنی حرفه‌ای

نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکس و مسترینگ

میکس و مسترینگ – دوره فنی و حرفه ای

نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
مکانآموزشگاه شهر صدا
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
صدابرداری استودیویی

صدابرداری استودیویی – دوره فنی حرفه‌ای

نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
موسیقی الکترونیک

تنظیم و تولید کننده موسیقی الکترونیک

نوعدوره آنلاین
تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکس و مسترینگ

میکس و مسترینگ

نوعدوره آنلاین
تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو