فرهاد میرمحمد صادقی

بیوگرافی

تحصیلات دانشگاهی و دوره های آزاد طی شده:
کارشناسی ریاضیات محض دانشگاه صنعتی اصفهان
مدرک Art MBA موسسه آموزش عالی بهار
گواهینامه فعالیت به عنوان مدرس رسمی Steinberg آلمان
گواهینامه دوره پیشرفته نرم افزار Nuendo 7 از کمپانی Steinberg آلمان
گواهینامه Music Production با استفاده از نرم افزار Cubase 8.5 Pro از کمپانی Steinberg آلمان