نوعدوره آنلاین
تاریخ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

کارگاه آنلاین ارتباطات صوتی آنالوگ و دیجیتال
مدرس: مهندس احمد پازوکی

این دوره شامل:
صوت آنالوگ
صوت دیجیتال
تفاوت های صوت آنالوگ و دیجیتال
کابلها و کانکتورهای انتقال صوت
استاندارهای انتقال صوت آنالوگ
واسطه های انتقال صوت دیجیتال

تاریخ و مدت دوره:
در دو جلسه
دوشنبه ۱۹ و ۲۶ آبان ۱۳۹۹
از ساعت ۱۳ ال ۱۶

اطلاعات بیشتر:
۸۸۷۶۰۰۰۱ (۰۲۱)
آموزشگاه شهر صدا