نوعدوره آنلاین
تاریخ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

ثبت نام کارگاه آنلاین
ترفندهای میکس راک
مدرس: رامین مظاهری
با ارائه گواهینامه از آموزشگاه شهر صدا
زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

زمان: شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴
از ساعت ۱۲ الی ۱۸
(یک جلسه)

اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
۸۸۷۶۰۰۰۱
آموزشگاه شهر صدا