نوعدوره آنلاین
تاریخ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

این دوره شامل:
تحلیل مغز پس از شنیدن
بررسی منحنی های روانشناسی شنیداری
بکارگیری ابزارهای میکس در روانشناسی شنیداری
بکارگیری روانشناسی شنیداری در طراحی صدا
بکارگیری روانشناسی شنیداری در مهندسی صدا

 

شروع دوره:
یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹
از ساعت ۱۱ تا ۱۴

 

مدت دوره:
سه جلسه هفته ای یک روز

اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
۸۸۷۶۰۰۰۱
آموزشگاه شهر صدا