نوعدوره حضوری
مکانآموزشگاه شهر صدا
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

دوره صداگذاری فیلم
مدرس: مهندس علیرضا نکولعل

دوره پیش نیاز شامل:
مبانی صدا و آکوستیک
الکترونیک سیستم های آنالوگ و دیجیتال
نرم افزار cubase یا Nuendo

دوره اصلی شامل:
آماده سازی و ساخت پروزه
تنظیمات ملزومات نرم افزاری صداگذاری
صداگذاری Mono
صداگذاری Stereo
صداگذاری Surround .

شروع دوره پیشنیار: ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸
از ساعت ۹ الی ۱۳
شروع دوره اصلی: اردیبهشت ۱۳۹۹

نکته مهم:
گذراندن پیش نیازها اکیدا توصیه می شود اما الزامی نمی باشد. درصورت عدم طی کردن پیش نیازها مسولیت داشتن دانش مباحث پیش نیازها به عهده متقاضی بوده و مدرس هیچ تعهدی به مرور این مباحث نخواهد داشت.

اطلاعات بیشتز:
۸۸۷۶۰۰۰۱
آموزشگاه شهر صدا