021-88760001
info@sound-city.ir

آیا با میکروفن ها نیز عملی آشنا می شویم؟

۱۷ شهریور ۱۳۹۹

آیا با میکروفن ها نیز عملی آشنا می شویم؟

بله. در این دوره درسی بنام میکروفن گذاری وجود دارد که علاوه بر آشنایی با انواع میکروفن ها، نحوه میکروفن گذاری سازهای مختلف نیز به دو صورت مونو و استریو آموزش داده می شود.