021-88760001
info@sound-city.ir

آیا در استودیو هم امکان کار عملی هست؟

۱۷ شهریور ۱۳۹۹

آیا در استودیو هم امکان کار عملی هست؟

بله. در این دوره درسی بنام صدابرداری استودیویی وجود دارد که با تکنیک های مختلف ضبط و کار در محیط حرفه ای استودیویی تکنیک های مختلف صدابرداری آموزش داده می شود.