021-88760001
info@sound-city.ir

آیا همه VSTها تدریس می شود و در اختیار هنرجوها قرار داده می شود؟

۱۴ شهریور ۱۳۹۹

آیا همه VSTها تدریس می شود و در اختیار هنرجوها قرار داده می شود؟

دوره میکس و مسترینگ دوره آشنایی و بکارگیری ابزارهای میکس است. VSTها شبیه ساز صداهای موسیقیایی و صداهای الکترونیکی هستند و در دوره تنظیم کننده و تولیدکننده موسیقی الکترونیک تدریس می شود.