021-88760001
info@sound-city.ir

طراحی صدا چه کاربردی دارد؟

۱۱ مهر ۱۳۹۹

طراحی صدا چه کاربردی دارد؟

مبحث طراحی صدا در طراحی و ساخت اصوات برای موسیقی، برای فیلم، برای تئاتر، برای تیزر و انیمیشن کاربرد دارد. حتی این مهارت فنی در طراحی فضای صوتی مراکز تجاری و فروشگاه های مدرن کاربرد دارد.