021-88760001
info@sound-city.ir

سمینار صنعت صدا

۱۱ مهر ۱۳۹۷

سمینار صنعت صدا

سمینار صنعت صدا روز جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ در آموزشگاه شهر صدا برگزار خواهد شد. سخنران این سمینار مهندس نعیم مسچیان فارغ التحصیل علوم صدا از لندن و مهندسی صدا از SAE هلند می باشد.

موضوعات این سمینار

  • معرفی صنعت صدا
  • شغلها در صنعت صدا
  • جایگاه موسیقی در صنعت صدا
  • طراحی صدا در بازیهای کامپیوتری
  • سینما و تلویزیون امروز
  • تکنولوژی صدا
  • نگاهی به آینده
  • معرفی دوره های پیش رو

 

زمان: جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

ساعت ۱۳ الی ۱۴

حضور در این سمینار برای عموم آزاد و رایگان، اما مستلزم ثبت نام قبلی می باشد