021-88760001
info@sound-city.ir

سمینار صنعت صدا

۲۷ دی ۱۳۹۶

سمینار صنعت صدا

سمینار صنعت صدا روز پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶ در آموزشگاه شهر صدا برگزار خواهد شد. سخنران این سمینار مهندس نعیم مسچیان فارغ التحصیل علوم صدا از لندن و مهندسی صدا از SAE هلند می باشد.

موضوعات این سمینار

  • معرفی صنعت صدا
  • شغلها در صنعت صدا
  • جایگاه موسیقی در صنعت صدا
  • طراحی صدا در بازیهای کامپیوتری
  • سینما و تلویزیون امروز
  • تکنولوژی صدا
  • نگاهی به آینده
  • معرفی دوره های پیش رو

 

زمان: پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶

ساعت ۱۰ الی ۱۲

حضور در این سمینار برای عموم آزاد و رایگان، اما مستلزم ثبت نام قبلی می باشد