021-88760001
info@sound-city.ir

سمینار عکاسی بدون دوربین

۲۳ مهر ۱۳۹۷

سمینار عکاسی بدون دوربین

 
مجموعه شهر صدای پارسیان با افتخار برگزار مى كند

سمینار عکاسی‌بدون‌دوربین 
سخنران فرزان‌شمس

سوابق:
•کارشناس‌‌ارشد تصویرسازی دانشکده‌هنرهای‌زیبا، دانشگاه‌تهران

•عکاس‌ومدرس‌دانشگاه‌دردروس‌هنرهای‌تجسمی

•بابیش‌ازبیست‌سال‌سابقه‌درایده‌پردازی‌وطراحی‌پروژه‌های‌گرافیک

موضوعات‌این‌سمینار:

 چیستی‌وچرایی‌مبانی‌هنرهای‌تجسمی

عکاسی،فن‌تسلط‌به‌دوربین‌یادرست‌دیدن

سوژه‌چیست؟فنون‌سوژه‌یابی،رهایی‌ازسوژه‌های‌تکراری

اینستاگرام،تولیدمحتوی‌وخلق‌اثرهنری

چراعکاسی؟

اصالت‌اثرهنری‌واتفاق

معرفی‌دوره‌های‌آموزش‌هنرهای‌تجسمی‌پیش‌رو .

زمان: جمعه‌‌چهارم‌‌آبان‌‌ماه‌‌١٣٩٧ مكان:خیابان‌‌مطهری،‌‌خیابان‌‌میرعماد،‌‌کوچه‌‌دوم
پلاک‌‌٢٢، ساختمان سدا

شرکت در این سمینار برای عموم آزاد و رایگان، اما به علت محدودیت فضا مستلزم ثبت نام قبلی است.

تلفن ثبت نام:
٨٨٧٦٠٠٠١
آموزشگاه شهر صدا