021-88760001
info@sound-city.ir

گزارش سمینار عکاسی بدون دوربین

۱۲ آبان ۱۳۹۷

گزارش سمینار عکاسی بدون دوربین

سمینار عکاسی بدون دوربین با سخنرانی فرزان شمس در آموزشگاه شهر صدا برگزار شد.

 

مبانی هنرهای تجسمی

فرزان شمس که کارشناس ارشد تصویرسازی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران می باشد، سیمنار را با موضوع چیستی و چرایی مبانی هنرهای تجسمی آغاز کرد.
عکاسی، فن تسلط به دوربین و درست دیدن و تعریف سوژه و مبحث رهایی از سوژه های تکراری سرفصل هایی بعدی این سمینار بود که توسط فرزان شمس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایشان بر این نکته تامل داشتند که قبل از گرفتن هر عکس نگاه ما مهم تر از ابزار است.

 

اینستاگرام

مبحث بعدی مربوط به اینستاگرام و تولید محتوا و خلق اثر هنری اختصاص داشت. اینکه اینستاگرام تبدیل به یک پلت فرمی شده است شبیه بعد کمال گرای انسان می باشد و همه چیز در آن خوب و تبدیل به یک آرمان شهر شده است و به همین دلیل مبحث عکاسی بسیار خوب در آن نمود پیدا کرده است.

 

اصالت اثر هنری و اتفاق، و در نهايت به كارگيرى مباحث هنرهاى تجسمى مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
توضيح راجع به سرفصل هاى دوره “عكاسى يك” ايشان در آموزشگاه شهر صدا هم آخرین مبحثی بود که توسط فرزان شمس به آن اشاره شد.

اين سمينار نيز با استقبال كم نظير مخاطبان با حدود ٦٠ شركت كننده برگزار شد. عكاسى اين سمينار بر عهده خانم ساينا قادرى و از شركت كنندگان اين مراسم مى توان به آقاى مهندس آيدين الفت، خانمها مرجان و مريم قربانى و آقاى بهنام حفيظى اشاره كرد.