بیوگرافی

تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی صدا از کالج Expression آمریکا
کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی مهندسی الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فارغ التحصیل دوره Surround از دانشگاه McGill کانادا
فارغ التحصیل دوره Digital Sound Recording از کالج ITD کانادا

موسس، مدیر گروه و استاد رشته صدابرداری در دانشگاه جامع علمی و کاربردی در مقطع کاردانی
عضو هیئت علمی و استاد رشته فن آوری صدا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنر و معماری در مقطع کارشناسی
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجموعه شهر صدای پارسیان