نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

این دوره شامل:
اکوستیک ۱۰۱
دیفیوزرها و جاذب ها
ایزولاسیون
اندازه گیری
زیبایی شناسی

 

شروع دوره:
یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۹
از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۳ ظهر

مدت دوره:
۳ جلسه ۳ ساعته هفته ای یک روز

اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
۸۸۷۶۰۰۰۱
آموزشگاه شهر صدا