نوعدوره آنلاین
تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

کارگاه آنلاین
ترفندهای میکس موسیقی سنتی
مدرس: رامین مظاهری
با ارائه گواهینامه از آموزشگاه شهر صدا
زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

زمان: شنبه ۱۳۹۹/۹/۱
از ساعت ۱۴ الی ۱۸
(یک جلسه)

اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
۸۸۷۶۰۰۰۱
آموزشگاه شهر صدا