021-88760001
info@sound-city.ir

برای شروع به یادگیری دوره صدابرداری استودیو چه تجهیزاتی در منزل نیاز است

۱۷ شهریور ۱۳۹۹

برای شروع به یادگیری دوره صدابرداری استودیو چه تجهیزاتی در منزل نیاز است

الزاما به هیچ تجهیزاتی نیاز نداریم. اما داشتن یک کامپیوتر با امکانات نصب نرم افزار Cubase (هر نسخه ای) به فهم یادگیری کار با نرم افزار کمک خواهد کرد.